با همکاری پلیس راه و آستان قدس رضوی صورت گرفت/ایجاد استراحت گاههای دائم در محورهای منتهی به پایانه مرزی مهران

با همکاری پلیس راه و آستان قدس رضوی صورت گرفت/ایجاد استراحت گاههای دائم در محورهای منتهی به پایانه مرزی مهران

رئیس پلیس راه استان ایلام در بازدید هوایی به همراه تولیت آستان قدس رضوی، از رایزنی و بررسی ایجاد استراحت گاههای دائم توسط آستان با همکاری و جانمایی بوسیله پلیس راه استان خبر داد؛

آخرین اخبار