توقف خودرو

توقیف ۱۳دستگاه خودرو متخلف و هنجار شکن در ایوان

توقیف ۱۳دستگاه خودرو متخلف و هنجار شکن در ایوان

به گزارش حادثه ایلام; سرهنگ” امیر بازیار ” در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، اظهار داشت : در اجرای ماده ۲ و ۳ قانون آئین نامه راهنمایی و رانندگی و در راستای پیشگیری از جرائم و تخلفات ، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی درجهت برخورد با افراد هنجار شکن و وسائط نقلیه […]