متقاضیان صدور گذرنامه؛ مراقب جاعلان باشند

متقاضیان صدور گذرنامه؛ مراقب جاعلان باشند

معاون مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی پایتخت، گفت: مسافران و شهروندان باید در نظرداشته باشند که همواره افراد سودجو به دنبال فرصت برای کلاهبرداری هستند، پس با عمل به توصیه‌های پلیسی از آسیب‌های بعدی پیشگیری کنیم؛

آخرین اخبار