کشف ۱۶ قطعه کارت سوخت قاچاق در ایلام

کشف ۱۶ قطعه کارت سوخت قاچاق در ایلام

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۱۶ قطعه کارت سوخت قاچاق توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی در یکی از جایگاه های سوخت در سطح شهرستان که اقدام به فروش غیر قانونی بنزین می کردند، خبر داد؛

آخرین اخبار