برق ایلام

کشف ۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در ملکشاهی +عکس

کشف ۴ دستگاه ماینر غیر مجاز در ملکشاهی +عکس

به گزارش حادثه ایلام; مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام اظهار داشت: پیرو گزارشات تلفنی و بررسی کارشناسان توزیع برق شهرستان ملکشاهی از دو باب منزل مسکونی در داخل شهر ارکواز ملکشاهی ۴ دستگاه ماینر غیر مجاز شناسایی گردید.   وی با بیان اینکه پس از اخذ دستور قضایی […]