نجات اعضای یک خانواده در بدره

نجات اعضای یک خانواده در بدره

فرمانده انتظامی بدره،گفت: با اقدام هوشمندانه و به موقع مأموران گشت انتظامی پاسگاه دوستان یک خانواده 4 نفره از مرگ حتمي نجات يافتند؛

آخرین اخبار