• امروز : سه شنبه - ۸ فروردین - ۱۴۰۲

بازی با اسلحه

بازی با اسلحه حادثه ای هولناک در شهرستان آبدانان آفرید

بازی با اسلحه حادثه ای هولناک در شهرستان آبدانان آفرید

بر اثر بازی با اسلحه در بخش مورموری شهرستان آبدانان نوجوان ۱۱ به کام مرگ فرستاد.