• امروز : شنبه - ۱۲ فروردین - ۱۴۰۲

ایلام شهرداری حوادث ایلام

نارضایتی مردم از سرعت گیرهای غیر استاندارد

نارضایتی مردم از سرعت گیرهای غیر استاندارد

به گزارش حوادث ایلام; مناسب سازی سرعت گاه های موجود در درون شهرها از وظایف شهرداری ها است که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد.   امروزه ایجاد سرعت گیردر سطح کوچه و خیابان های شهر به منظور کاهش میزان تصادفات صورت می گیرد که سهم مهمی در کاهش تصادفات و آمار مرگ […]