اپلیکیشن روبیکا

دستگیری عامل تهدید و اخاذی در اپلیکشین روبیکا

دستگیری عامل تهدید و اخاذی در اپلیکشین روبیکا

به گزارش حادثه ایلام;سرهنگ” منوچهر مکی ” اظهار داشت :شهروندی با دردست داشتن مرجوعه قضایی در محل پلیس فتا این فرماندهی حضور یافته و با در اختیار داشتن تعدادی از عکس های شخصی اش اقدام به تهدید وی کردند و خواهان پیگیری موضوع مربوطه شد.   وی افزود: پس ازدریافت اظهارات شاکیه و با بررسی […]