انتصاب مدیر عامل برق ایلام

انتصاب مدیر عامل برق ایلام

انتصاب مدیر عامل برق ایلام

به گزارش حادثه ایلام; ولی الله ناصری به عنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام منصوب شد   وی درکارنامه خود مدیریت دفتر تحقیقات و مدیریت دفتر برنامه ریزی استان تهران را دارد.   پیش از این شیرخانی از سال ۹۳ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام بود   انتهای پیام/س