• امروز : شنبه - ۱۲ فروردین - ۱۴۰۲

اربعین مهران اخبار حوادث ایلام

بی برنامگی در ستاد اربعین ایلام

بی برنامگی در ستاد اربعین ایلام

نا هماهنگی بین بخشی و گناه یکدیگر را به گردن دیگران انداختن و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن ضعف مدیریت ستاد اربعین ایلام را به تصویر کشانده است به قلم حسن نجفی: متاسفانه بی برنامگی در ستاد اربعین ایلام بی داد میکند بطوریکه نه خبرنگار جایی برای استقرار دارد و نه مکانی برای […]