اداره کل امور اقتصادی و دارایی

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام منصوب شد

سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام منصوب شد

به گزارش حادثه ایلام; طی حکمی از طرف ذبیح الله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، سعید رشنوادی به عنوان سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام منصوب و جانشین قدرت فیض اللهی شد.   ذیحسابی اداره کل محیط زیست و فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت توسعه مدیریت منابع اداره کل […]