قتل پرستار به طمع ۲۰۷

قتل پرستار به طمع ۲۰۷

پرستار میانسال وقتی شوهرش درخواست طلاق داد برای اینکه او را به زندگی برگرداند با مشاور حقوقی مشورت کرد، اما به‌دست همان مشاور به قتل رسید. ؛

آخرین اخبار