• امروز : شنبه - ۱۲ فروردین - ۱۴۰۲

آزمایش DNA

آزمایش DNA چگونه انجام می شود؟

ه گزارش حوادث ایلام؛در بدن هر فرد ۱۰ تریلیون سلول تحت کنترل DNA وجود دارد که برای هر انسان مختص خود او بوده و علی رغم شباهت DNA های بدن یک فرد، این مولکول ها در بدن هیچ دو فردی به هم شبیه نیست و از همین رو کلید اصلی ردیابی به شمار می رود.  […]