قتل مادر به خاطر عشق به دختر

قتل مادر به خاطر عشق به دختر

زن جوان وقتی فهمید شوهر صیغه‌ایش قصد دارد با دختر 18ساله‌اش ازدواج کند مانع این کار شد اما این مخالفت به قیمت جان مادر تمام شد؛

آخرین اخبار