به گزارش حوادث ایلام; چندی پیش مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها بازدیدی را از ندامتگاه سنندج داشت. در این بازدید وی با یکی از زندانیانی آشنا شد که در حال حاضر تجربه متفاوتی نسبت به سایر محکومان داشته است.

این محکوم زمانی که هنوز دیپلم خود را نگرفته بود بنا به ارتکاب جرمی محکوم به ۲۵ سال حبس می‌شود. وی با ورود زندان با راهنمایی یکی از مددکاران تحصیلات متوسطه را تکمیل می‌کند و با شرکت در کنکور در رشته حقوق پذیرفته می‌شود.

وی در حال حاضر با معدل ۱۹.۹۴ دانشجوی ترم ششم رشته حقوق است که مخارج دانشگاه را نیز با استفاده از شغلی که در ندامتگاه دارد تأمین می‌کند.

همچنین با توجه به حسن رفتار وی در ندامتگاه نصف مدت محکومیت وی به عنوان تخفیف در مدت حبس در نظر گرفته شده که احتمال دارد این تخفیف افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/س